Сирене

(1 Царе 17: 18)., Или сбити и разработване на бозайници, е особено чест предмет на храна между евреите, както е в момента, по-голямата част от източните народи , В овчарската страна, която е била Палестина, производството на сирене се считало за обичайно и постоянно занимание. Десет сирена изпратени войски Ieseem главен капитан на Саул със сигурност са били заедно с другите предложения доста ценен подарък за него. Целият квартал в Йерусалим, наречен Tiropeon (syrodelateley), това означава, че евреите в древни времена са знаели как да се правят различни видове сирена, като нашата.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.