Butko Петър Г.

Butko Петър Г. (1775-1857) - руски историк, академик на Петербургската академия на науките (1841). Противоречие с "Скептичното училище". Работи върху историята на Русия, Кавказ, древната руска хроника.

Велик енциклопедичен речник. 2000.