BURTSEV Владимир L.

БЪРЦЕВ Владимир Лвович (1862-1942) - руски публицист. Издател на списанието и редактор на колекцията "The Past". Разкрийте провокатори от царската тайна полиция (EF Azef, RV Malinovsky и др.). След октомврийската революция в емиграцията. Мемоари "За преследване на провокатори" (преиздадено издание, 1989).

Велик енциклопедичен речник. 2000.