Бугска казашка войска

Военната дивизия на казашкия войник - основана през 1803 г. на реката. Южна. Грешка в 3 полка. През 1817 г. се прехвърля в военни селища и се превръща в уланските полка.

Велик енциклопедичен речник. 2000.