Бъфало

(Второзаконие 15: 5) - dvukopytnoe преживни животни е разрешено от израилтяните в храната и е част от разпоредби, които Соломон маса (3Tsar. 4: 23). Бъфало, заедно със своята сестра як, бизони, бизони и вътрешен бик, принадлежи към семейството на бик-трансформира. Buffalo бик от дома с голяма размера на тялото, дебели рога и голяма страст към водата, към залесените, заблатени и мочурливи места. Биволското животно е свирепо и опасно.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.