Будапещенската конвенция

Будапещенската конвенция (тайно) - между Русия и Австро-Унгария 15. 1. 1877 относно рамковото споразумение за руската окупация на австрийските войски в Босна и Херцеговина, при условие че неутралитет на Австрия на Руски -Турска война. Австрия даде причина да се търси преразглеждане на условията на Санстефанския мирен 1878 г.

академично издание на речника. 2000.