Бърно (Бърно) - град в Чешката република, административен център на Южноморавски край 388 хиляди жители (1990) .. Машиностроене, текстил, химикали, печат, хранително-вкусова промишленост. Международни промишлени панаири. Клон на Чешката академия на науките. Университет. Академия за музикално изкуство. Моравският музей, Моравската галерия. Как е споменат замъкът през 11 век. С края. 11-ти век. центъра на князете на Премишлитите, с края. 12 в. резиденцията на моравския марграв, с 1243 кралски свободен град. През 1526-1918 г. под управлението на Хабсбургите. Замък Spilberk (13-18 cc). Готически църкви (Свети Петър, Свети Якуб). Старата (14-16 век) и Новата (16-18 век) кметство.

Велик енциклопедичен речник. 2000.