Британски Хондурас

британски Хондурас (британски Хондурас) - име на държавата Белиз до 1973 г.

академично издание на речника. 2000.