Саймън Д. Бреслър

Simon Е. Бреслър (1909-1983), химик и биофизик проф. От 1971 г. в Института по ядрена физика на СССР академия на науките. Разработил (1939 г. заедно с И. Френкел) статистическа теория за верижни молекули с ограничена гъвкавост. Заедно с DL Talmud той създава (1945) теорията за глобуларната структура на протеина. Работи по рекомбинация на ДНК, мутагенеза, хроматография на вируси.

Велик енциклопедичен речник. 2000.