Lujo Брентано

Lujo Брентано (1844-1931) - немски икономист, член-кореспондент чужд Петербург AN (1895). Той смята, че е възможно да се разрешат социалните противоречия чрез реформи.

Велик енциклопедичен речник. 2000.