Рудолф Breitscheid (breitscheid) Рудолф

Рудолф Breitscheid (Breitscheid), Рудолф (1874-1944) - член на Социалдемократическата фракция на германския Райхстаг в началото. 30-те години. След установяването на фашистката диктатура той емигрира. През 1941 г. правителството на А. Пейтън издава на германските фашистки власти. Умира в концентрационния лагер на Бухенвалд.

Велик енциклопедичен речник. 2000.