Брайлой Константин

Браила Константин (brăiloiu) (1893-1958), румънски фолклорист, музиковед и композитор. Основател и ръководител на фолклорните архивите на Дружеството на румънските композитори (1928-43) и Международния фолклорен музикален архив в Женева (1944-58). Основни работи в областта на етномузикологията.

Енциклопедичен речник. 2009.