БРАХМАЛОКА

БРАХМАЛОКА - в митологията на хиндуизма горното небе, светът на боговете. Намира се над митичната планина Meru.

Велик енциклопедичен речник. 2000.