Буржоазия

буржоазия (френски буржоазия -. Гражданите) - социална класа на собствениците на капитала получават доход от търговски, промишлени, кредитни и финансови и други бизнес дейности. , Тя възниква в условията на традиционното (феодално и т.н.) общество, в резултат на революции и реформи от 16-20 век. е придобило значително икономическо и политическо влияние, е допринесло за създаването на индустриално общество и пазарна икономика, ценностите на либерализма и демокрацията. Съвременната буржоазия в развитите страни включва: голяма финансова и индустриална буржоазия, към която граничи горният слой от мениджъри; значителен слой от средната буржоазия, съчетаващ собствеността върху капитала и предприемаческите функции; дребната буржоазия. В развиващите се страни формирането на различни слоеве на буржоазията е свързано с процеса на модернизация на обществото. В страните, където е създаден социалистическият режим, буржоазията е елиминирана като класа. В редица такива страни социалният слой на частните собственици и предприемачи се възстановява в процеса на създаване на пазарна икономика и гражданско общество. Вижте също Postindustrial Society.

Велик енциклопедичен речник. 2000.