Bose

Bose - Einstein Кондензацията - фазов преход в идеалния Bose газ, включващ пропускане на макроскопски голям брой частици в състояние с нулева скорост; Това се случва при ниска температура, когато де Broglie дължина на вълната на топлинната движение на частиците е от порядъка на средното разстояние между тях.

Велик енциклопедичен речник. 2000.