Борно

Born (пъстър медна руда) - сулфидни минерални класове, cu5FeS4. Тъмно, медно-червено, с напечена ръжда, златист разряд, маса. Твърдост 3-4; здраво. 4, 9-5, 3 g / cm3 sup3. Среща се в зоната на карбуризиране на хидротермални находища. Медна руда.

Велик енциклопедичен речник. 2000.