BOMU (bomu)

BOMU (bomu) - нефтено поле в Нигерия (нефтеният и газов басейн на Гвинейския залив). Открита през 1958 г. Депозира на дълбочина 1, 9-2, 3 км. Първоначалните резерви на петрол от приблизително. 75 милиона тона.

Голям енциклопедичен речник. 2000.