На принципа на Болцман

Болцман принцип - съотношението е - к LNW между ентропия S и термодинамична вероятност W (к - Болцман константа). Принцип се базира на статистическата интерпретация на втория закон на термодинамиката Болцман: естествени процеси са склонни да се преведат термодинамичните състоянията на системата по-малко вероятно да е по-вероятно състояние (т.е. накара системата да равновесно състояние, за които са увеличени стойности на W и S ..).

Велик енциклопедичен речник. 2000.