Георги Близнаков МАНУИЛОВ

Георги Близнаков МАНУИЛОВ (1920 стр.) - български химик, академик (1979) и заместник-председател (1976-1977) на Българската академия на науките, чуждестранен член на Руската академия на науките (1991 г., чуждестранен член на СССР академия на науките от 1982 г.). Проучвания за насочена кристализация, дълбоко пречистване на веществата, технология на керамични материали и методи за тяхното покриване.

Велик енциклопедичен речник. 2000.