БЛАГОДАРЯВАНЕ

Благовещение - един от най-религиозните празници, свързани с християнската традиция на архангел Гавриил обяви бъдещото раждането на Дева Мария, Исус Христос. Почитан от вярващите на 25 март (7 април).

Велик енциклопедичен речник. 2000.