BISSIR (bissier) Юлий

БИШЪР (бисер) Юлиус (1893-1965) - немски художник. През 30-те години. превърнал се в абстрактно изкуство под влияние на В. Баумистър и Бранкузи. След като се запознал с китайската живопис, той създава черно-бял стил на символични форми ("признаци на биполярен живот"). Работи предимно в техниката на акварелите и температурата.

Велик енциклопедичен речник. 2000.