BISKUPINSKOE Gorodische

BISKUPINSKOE селище - паметник Лужишка култура Ser. 1 хилядолетие пр. Хр. д. на остров Biskupinskoe езеро. , близо до Познан (Полша). Останки от дървени укрепления, къщи, лодки и др.

Голям енциклопедичен речник. 2000.