Био-система

био-система - набор от взаимосвързани и взаимозависими биологични и технически системи или съоръжения. Например. , бордовата биотехническа система на космическия апарат включва кухненски, въздушен и воден регенератор, устройства за захранване, термичен контрол и понякога пространствена оранжерия.

Велик енциклопедичен речник. 2000.