Beshtau

Beshtau е петглав планински лаколит близо до Пятигорск. 1400 м. Широколистни гори.

Велик енциклопедичен речник. 2000.