Алберт I. Бертини

Алберт I. Бертини (1906-87) - руски учен в областта на електротехниката, заслужил учен на РСФСР (1965), основател на научна школа. През 1938 г., под негово ръководство, се създава първият водородно охлаждан турбинен генератор в Европа. През 1945-47 г. оглавява работата по проектирането на първата изцяло асоциация на индустриалните мотори с мощност до 100 кВт.

Велик енциклопедичен речник. 2000.