Belvedere Torso

BELVEDERSKY SARS - статуетка от мраморна седалка във Ватикана; има подписа на Аполоний Атина (средата на 1 век пр. Хр.). Тя е открита през 16 век.

Велик енциклопедичен речник. 2000.