Beletsky Ирина

Beletsky Ирина (1933 т.) - руски органичен химик, Академик на Руската академия на науките (1992). Основните работи по електрофилното заместване в серията от органометални съединения, химията на карбаниони.

Велик енциклопедичен речник. 2000.