Беларус

Беларус - хората, основното население на Беларус (над 7, 9 милиона души, 1992 г.). Те също живеят в Руската федерация (1,206,000. Души), Украйна (440 хиляди. Души), Казахстан (182 хиляди. Души), Латвия (120 хиляди. Души), Литва (63 хиляди души. Души), Узбекистан (63 000 ), Естония (27, 7 хиляди души). В Полша прибл. 300 хиляди души. Общият брой на 10, 38 милиона души (1992 г.). Езикът е беларуски. Беларуските вярващи са предимно православни, има католици.

Велик енциклопедичен речник. 2000.