Анкилозиращ спондилит

БЕХТЕРЕВА БОЛЕСТ - същото като анкилозиращ спондилит. Описан от В. М. Бехтерев през 1893 г.

Велик енциклопедичен речник. 2000.