Бейли (Бейл) Пиер

Бейли (Бейл), Пиер (1647-1706) - френски писател и философ, един от първите представители на Просвещението; от гледна точка на скептицизъм отхвърли възможността за рационално обосноваване на религиозните догми, той твърди, независимостта на морал от религията. Основната част от работата - "Исторически и критична речник" (т.е. 1-2, 1695-97.) - оказа влияние върху развитието на европейската безплатно.

Велик енциклопедичен речник. 2000.