Beijiang

BAYZZYAN - река в южната част на Китай, лявата част на реката. Xi. 468 км, площ на басейна 45, 9 хиляди км & sup2. Летни наводнения. Той е плавателен в долните течения; използвани за напояване.

Велик енциклопедичен речник. 2000.