Beeshter

(Дом на Астарта) (Joshua 21 :. 27) - град на убежище в половината от Манасиевото племе, от другата страна на Йордан, определени за левитите. В (1 Chronicles 6 :. 71), той се нарича Attarof .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.