Bestuzhev

Bestuzhev - Decembrists, членове на Северна общество, въстанието 14 декември, 1825, братята: 1) Александър (Marly) (1797-1837), shtabs- капитан, писател. Съ-издател на алманаха "Северна звезда". Наречен на 20 години тежък труд, от 1829 души в армията в Кавказ. Убит в битка. Романтични стихове и романи ("Фрегата" Надежда "", "Амалат-бек"). Вижте портрет

2)] Михаил Александрович (1800-71), капитан на щаба. Осъден на 20 години затвор, от 1826 в мини Шлиселбург крепост, Nerchinsk в 1839-56 в изгнание в Selenginsk. Авторът на "Бележки"

3), Николай Александрович (1791-1855), лейтенант. Член на Върховния съвет на Северното общество, републиканец. Осъден на вечен затвор, от 1826 в мини Шлиселбург крепост, Nerchinsk, от 1839 до населеното място в Selenginsk. Акварел портретист. Историкът на руския флот, икономист, писател

4), Петър (1808-40), мичман. Пренебрежение към войниците. През 1826-29 г. в армията в Кавказ.

Велик енциклопедичен речник. 2000.