Покривало

pokryv'alo - забрадка (капак) за една жена (Битие 24: 65). , която очевидно се използват, а също и мъжки (Пример 34 :. 33; Вт 22: 12; 3Tsar 20 :. 38.). Това бе в древни времена, като задължително условие за жени (Gen 12: .. 14; Битие 24: 16), тъй като дори и сега ние виждаме в някои мюсюлмански страни, но е по-скоро едно украшение (Исая 3: 22.). В 2 царе. 17: 19; Иса. 21: 5 споменатите за спалнята легла, а в Езек. 13: 18 - за някои магически цели. За покривите на скинията Пример. 36. В Мар. 14: 51-52 очевидно означава дрехи ( вж. ).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.