Бдала

(Бит 2 :. 12) - според евреите, перла или други скъпоценни камъни, като антракс, кристал и Ал. В Източна Индия е вид ароматна смола, която носи същото име, тъй като много хора смятат, че по-горе ароматен вещество и посочени в гореспоменатия позоваване; други смятат, това означава, перли, перли на пътя на тези, които сега са в Персийския залив (Числа 11: 7). По тълкуването на в LXX бделий , същата като смарагд , или смарагд, или кристал , наречен така за неговото сходство с лед.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.