Бацлуф

B'atsl'uf (голи) (Ezra 2 :. 52) - аналог. Акув, в (в Nehemiah 7 :. 54 име Vatslif).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.