Батиметрична Графика на

батиметрични карти (от гръцки bathys дълбока и metreo измерено.) (От гръцки bathys -. Deep и metreo - измерва) - покажете подводния терен с помощта на изобатите заедно с белезите на дълбочините.

Велик енциклопедичен речник. 2000.