BARK

BARK (Гал кората.) - към морето платна (3-5 стълбове) с наклонени платна на задната мачта (бизан мачтата) и линиите на друга.

Велик енциклопедичен речник. 2000.