Банкови къщи

банкова къща (офис) - банковите институции, собственост на частни банкери, или група от банкери. Произход в Италия (14 век) Въз основа на развитието на лихварството. Първоначално бяха извършени търговски и банкови операции, а после само последната.

Велик енциклопедичен речник. 2000.