Балзан Джоузеф Л.

БАЛЦЪН Джоузеф Лвович (1923-75) - молдовски поет. Колекции от лирични стихове за настоящето "За охраната на живота" (1949), "През годините" (1959) "Лицето на мимовете" (1973). Четене.

Велик енциклопедичен речник. 2000.