Балтийските езици

балтийските езици - група от свързани езици, които принадлежат към индо-европейското семейство на езици. Западен Балтийско море: пруски, Yatvjazh (изчезнал през 17-ти и 18-ти век); Източен Балтийски: литовски, латвийски, изчезнал Curonian, Selon и някои други

Голям енциклопедичен речник. 2000.