BALLANSH (ballanche) Пиер Симон

BALLANSH (ballanche) Пиер Симон (1776-1847) - Френски писател, философ, теоретик на изкуството от ранната романтична епоха. Романите "Антигона" (1814), "Орфей" (1829), литературно-критически трактат "За усещането в отношението му към литературата и изобразителното изкуство" (1801) и др.

академично издание на речника. 2000.