BAHMUTINSKAYA КУЛТУРА

BAHMUTINSKAYA култура (археология) - желязната епоха (3-7 см.) В баса. стр. Кама, Уфа, Уайт. Името на село Бахмутино в Башкортостан. Селища и гробища. Икономика: земеделие, животновъдство, лов, риболов.

Велик енциклопедичен речник. 2000.