Bakhsh

Bakhsh - народни разказвачи, музиканти, певци, поети, Туркменистан, Узбекистан, Каракалпакстан (bakhsi). Създателите и пазителите на произведенията на фолклорното епос са дачани. Съчетават се предимно с дюара.

Велик енциклопедичен речник. 2000.