Babri

Babri (2 в пр ...) - гръцки поет и лъжец. Поетичното подреждане на басните на Езоп, отличаващо се с усъвършенстването на формата, почти е лишено от морализационни и обвинителни мотиви.

Велик енциклопедичен речник. 2000.