BABA

BABA - в технология - работещи ударни части на чукове, чукове и други машини; дървена заготовка за ръчно маневриране.

Велик енциклопедичен речник. 2000.