Азеотропната смес

азеотропната смес (с - отрицателен префикс - Zeo - kiplyu и тропа - ред, промяна), течната смес, която, когато се прилага налягането не се разделя на компоненти чрез дестилация. Например. , 96% воден разтвор на етанол (ректифициран спирт) чрез дестилация при атмосферно налягане, не могат да бъдат разделени в абсолютен алкохол (100%) и вода.

Велик енциклопедичен речник. 2000.