Аввим

. Avvim (Joshua 18: 23.) - един от градовете в наследството на Бенджамин (точната позиция неизвестно).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.