Аврам

Avr'am (високо баща) - име на Авраам преди да преименувате своя Бог за 99-годишна възраст.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.