Mirozhsky Авраам

Авраам Mirozhsky (12 в.) - първият игумен на Псков Спасо-Mirozhsky манастир, чудотворецът на. Памет в православната църква на 24 септември (7 октомври).

Велик енциклопедичен речник. 2000.